עמוד ראשי תקנון צור קשר ומפת הגעה רשומים באתר
אלבומי תמונות
רשימת פונטים


הפונטים הקיימים בתוכנה
בזמן העיצוב הפונטים המופיעים הינם הפונטים שקיימים אצל כל אחד במחשבו האישי. המערכת מתריעה באופן אוטומטי על שימוש בפונט שאיננו נתמך. במידה ובחרת בפונט שהמערכת איננה תומכת בו הוא יוחלף באופן אוטומטי לפונט Microsoft Sans Serif


להלן רשימת הפונטים הקיימים במערכת:
Afekoman
Aharoni
Ahava
Alice Light
Ananim
AnanimLight
Andalus
Angsana New
AngsanaUPC
Arabic Transparent
Arial
Arial Black
Arial Narrow
Artishok
Asparagos
AsparagosLight

Bejerano
Blackadder ITC
BN 3rd Place
BN 88 Fingers
BN Acceptance
BN Alien
BN Alon
BN Alon Bold
BN Amit
BN Amit Black
BN Amnesia
BN Anna
BN Anna Bold
BN Anna Bold Shadow
BN Anthem
BN Anthem Rough
BN Aohadim
BN Attic
BN Avshalom
BN Avshalom Black
BN Balagan
BN Banna
BN Barak
BN Barak Bold
BN Barvaz
BN Bible
BN Bilbo
BN Binary
BN Binary Outline
BN Blink
BN Boxi
BN Boxi Bold
BN Buffy
BN Bug
BN Bullet
BN Bullet Italic
BN Bullet Tall
BN Calculator
BN Candy
BN Captain
BN Capuccino
BN Cloud
BN College
BN Concept New
BN Crazy Kid
BN Dafna
BN Dafna Bold
BN Dafna Bold Hollow
BN Dafna Bold Oblique
BN Dafna Broke
BN Dafna DemiBold
BN Dafna Hollow
BN Dafna Oblique
BN Damagia
BN Digital Bomb
BN Dog
BN Egypt Fixed
BN Elhanan
BN Elhanan Bold
BN Elkana
BN Elkana 3D
BN Fiba
BN Firecrackers
BN Firecrackers Bold
BN Florida
BN Gizmo
BN Glida
BN Golani
BN Gothic
BN Grafity
BN Gremlins
BN Gremlins Black
BN Hafontia
BN Hafontia Shadow
BN Handwrite
BN Hate
BN Hila
BN Hila Black
BN Hila Thin
BN Hop
BN Ima Font
BN Ima Font Damaged
BN Independence
BN India
BN Karamel
BN Karamel Bold
BN Keret
BN Kfir
BN KiD
BN Kiskos
BN Kitsh
BN Kitsh Bold
BN Kolavim
BN Kuktus
BN Lihi
BN Lithium
BN Liza
BN Liza Thin
BN Loco
BN Lunch
BN Lunch Fat
BN
M@TAN
BN Madregot
BN Madregot Bold
BN Madregot Thin
BN Mall
BN Manson Nights (Hebrew)
BN Markmor
BN Markmor Bold
BN Matos
BN Mazlega
BN Michael
BN Michael Short
BN Michal
BN Michal Clean
BN Millennium
BN Miri
BN Miri Black
BN Miri Bold
BN Modern
BN Modern Black
BN Modern DemiBold
BN Mordecai
BN Mouse
BN Music
BN Nautilus
BN Netta
BN Next Genartion
BN Odd Font
BN Old Hebrew
BN Old Times
BN Oria
BN Oria Bold
BN Oria Thin
BN Oscar
BN Oscar Bold
BN Pakistan
BN Pay
BN Penguin
BN Pentium
BN Pentium Bold
BN Phone
BN Phone Bold
BN Phone Thin
BN Pinball
BN Pinky
BN Pinky Bold
BN Pixel Script
BN Pixeliom
BN Pixeliom Outline
BN Pixelware
BN Pop Boys
BN Prodigy
BN Regular
BN Regular Bold
BN Regular Heavy
BN Resurrection
BN Resurrection Round
BN Sameach
BN Sameach Clean
BN Sandman
BN Sandman Hallow
BN Santa
BN Santa 3D
BN Santa Is Dead
BN Santa Oblique
BN Santa Thin
BN Santa Thin Oblique
BN Shadow
BN Sharon
BN Sharon Bold
BN Sharon New
BN Sheqel
BN Shirly
BN Slayer
BN Sleepwalker
BN Space 82
BN Squares
BN Stone
BN Studio Black
BN Svita
BN Swirl
BN Tamar
BN Tamar Bold
BN Tamar Italic
BN Tamar Italic Bold
BN Torrens
BN Torrens Bold
BN Torrens Thin
BN Traktor
BN Varda
BN Varda Bold
BN War
BN Warn
BN World
BN Zarbobim
BN Zebra
BN Zevel
BN Zevel Bold
BN Zikaron
BN Zing
BN Zrika
Book Antiqua
Bookman Old Style
Bookshelf Symbol 7
Bradley Hand ITC
Browallia New
BrowalliaUPC

CaligraphPatiach
Century Gothic
Comic Sans MS
Cordia New
CordiaUPC
Courier New
Dakar
David
David Transparent
DGL FontBoy
DilleniaUPC

Elastica
ElasticaLight
ERimonaB
ERimonaR
Estrangelo Edessa
ETipograf
ETypograph
EucrosiaUPC
Fixed Miriam Transparent
Franklin Gothic Medium
FrankRuehl
FreesiaUPC

Garamond
Gautami
Georgia
Guttman Adii
Guttman Adii-Light
Guttman Aharoni
Guttman Calligraphic
Guttman David
Guttman Drogolin
Guttman Frank
Guttman Frnew
Guttman Haim
Guttman Haim-Condensed
Guttman Hatzvi
Guttman Hodes
Guttman Kav
Guttman Kav-Light
Guttman Keren
Guttman Logo1
Guttman Mantova
Guttman Mantova-Decor
Guttman Miryam
Guttman Myamfix
Guttman Rashi
Guttman Stam
Guttman Stam1
Guttman Vilna
Guttman Yad
Guttman Yad-Brush
Guttman Yad-Light
Guttman-Aharoni
Guttman-Aram
Guttman-CourMir
Guttman-Soncino
Guttman-Toledo

Haettenschweiler
HalukeyNahal
Impact
IrisUPC
Israel
JasmineUPC
Kapuna
Kartika
KodchiangUPC
Latha
Levenim MT
LilyUPC
Lucida Console
Lucida Sans
Lucida Sans Unicode

 

Maarav
Maga
Mangal
Marlett
Mastik
MechonatDfus
Mega
MegaLight
Microsoft Sans Serif
Miriam
Miriam Fixed
Miriam Transparent
Monotype Corsiva
Monotype Hadassah
MS Reference Sans Serif
MS Reference Specialty
MV Boli
Nadav
NadavLight
Narkisim
Neshika

Palatino Linotype
Program
Raavi
RegevTurbo
Rimona
Rod
Rod Transparent
Shruti
Simplified Arabic
Simplified Arabic Fixed
Spacer
Stigma
Sylfaen
Symbol
Tahoma
Teva
Times New Roman
Tip
TopType Soncino
TozeretHarez
TozeretHarezBlack
Traditional Arabic
Trebuchet MS
Tunga
Typograph
TypographBlack
TypographLight
Verdana
Vrinda
Webdings
Wingdings
Wingdings 2
Wingdings 3
ZWAdobeF
משרדי zoomzoom: ברח' אריה שנקר 14 פתח תקוה, מצד ימין ש הבניין קומה שניה במעלית |טל 03-6914455 או בווצאפ 054-8018303